Aktualności i ogłoszenia KOŁA ŁOWIECKIEGO "DZIK" W CZŁUCHOWIE

W tej zakładce naszej strony postaramy się na bierząco informować naszych kolegów jakie zostały podjęte przez zarząd decyzje oraz to co leży w gestii każdego myśliwego z naszego koła. W razie jakich kolwiek pytań lub prośb prosimy przejść do zakładki "kontakt" i wysłać e-mail, bądź konsultować się bez pośrednio z członkami zarządu telefonicznie.

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI. KOŁO ŁOWIECKIE ,,DZIK’’
77-300 CZŁUCHÓW UL. WOJSKA POLSKIEGO42a
Regon :770755044 . NIP: 843-10-71-084. E-mail:kolodzik-czluchow@wp.pl
www.kolodzik-czluchow.pl Rachunek Bankowy: PKO BP SA o/Człuchów nr.
51 1020 4665 0000 3102 0001 4605 
TERMINARZ POLOWAŃ ZBIOROWYCH K Ł. ,,DZIK’’ W CZŁUCHOWIE NA SEZON 2019/2020r
1
1. 03,11,19 304-Krępsk-Stołczno-Biskupnica Kolbusz Henryk
Mielcarz Roman Dzik i drapieżniki Krępsk świetlica 8-18

2. 16,11,19 315 Debrzno –Lipka-Myśligoszcz,Drozdowo,Słupia. Klimek Waldemar
Gołębiewski Zygmunt. Dzik i drapieżniki Brama lotniska 8-18

3. 01,12,19 304Bińcze –Barkowo Chodorski Adam
Żmienko Jakub. Dzik i drapieżniki Barkowo- Nabereżny Michał 8-18

4. 14,12,19 302Rychnowy-Ględowo-Brzeżno
Wierzchowo ,Jęczniki Traczyk Łukasz
Kobus Paweł Dzik i drapieżniki Rychnowy lotnisko 8-18

5. 22,12,19 304Biskupnica , Krępsk Kolbusz Henryk
Mielcarz Roman Na bażanty upewnić się tel.u Prezesa Krępsk świetlica8-16

6. 25,10,19
dewizowe 315Debrzno,Lipka,Mysligoszcz, Drozdowo Nałęcz Konrad
Gołębiewski Zygm. Dzik,płowa i drapieżniki Brama lotniska.8-18

7. 26,10,19
dewizowe 304Olszanowo,Gwieździn,Stołczno,Krępsk,Biskupnica,Bińcze,Barkowo Nałęcz Konrad Kolbusz Henryk Dzik.płowa i drapieżniki Krępsk świetlica 8-18

8. 06,12,19
dewizowe 315Debrzno-Lipka-Drozdowo, Słupia ,Strzeczona Nałęcz Konrad Gołębiewski Zygm. Dzik,płowa i drapieżniki Brama lotniska. 8-18

9. 07,12,19
dewizowe 304 Olszanowo,Gwieżdzin,Stołczno
Krępsk,Biskupnica,Bińcze,Barkowo Nałęcz Konrad Kolbusz Henryk Dzik,płowa i drapieżniki Krępsk świetlica8-18

10. 09,01,20
dewizowe 304 Olszanowo,Gwieżdzin,Stołczno
Krępsk,Biskupnica,Bińcze,Barkowo Nałęcz Konrad Kolbusz Henryk Dzik,płowa i drapieżniki Krępsk świetlica8-18

Na polowania zbiorowe myśliwi przyjeżdżają własnym środkiem transportu . Gatunek zwierzyny przeznaczonej do pozyskania może ulec zmianie o czym powiadomi łowczy koła na zbiórce
przed polowaniem Za przygotowanie ogniska i pokotu odpowiedzialni są gospodarze łowisk . Myśliwi winni zgłosić swój udział w polowaniu 5 dni przed polowaniem , u gospodarzy łowisk . W razie niekorzystnej pogody polowanie może być odwołane i przesunięte na inny termin .Polowanie na bażanty planowane na dzień 22,12,2019 z powodu nie dostarczenia ptaków może się nie odbyć proszę się upewnić telefonicznie u prezesa koła Hryniewicza Jacka . Składkę do koła na 2020 r. w wysokości normalna 240.00 zł. ulgowa 120.00 płacą wszyscy członkowie , należy wpłacić do dnia 15.12.2019r.Składkę na PZŁ normalna 363.00 zł. ulgowa 203.00 zł. Uwaga składka na PZŁ na 2020r. może ulec zmianie. Członkowie macierzyści z okręgu Słupskiego składkę na PZŁ i do koła płacą u skarbnika lub na konto koła. Natomiast członkowie z poza okręgu Słupskiego składkę do PZŁ płacą do swoich okręgów . Składkę ulgową płacą myśliwi , którzy ukończyli 70 lat. Członkowie zarządu i gospodarze łowisk są zwolnieni z płatności składki do koła ,uchwała WZ.7/2019 pkt.3. Koledzy którzy chcą uczestniczyć we mszy św. Huberta informujemy , że msza odbędzie się w dniu 03.11.2018 r. o godz. 18.00 w kościele na osiedlu W. Witosa .
Prezes i strażnik koła…………………………….…………….…... - Hryniewicz Jacek tel.602128125
Łowczy koła i strażnik koła ………………………………………  - Nałęcz Konrad tel. 509739627
Sekretarz i strażnik koła ………………........................ - Pryba Alojzy tel. 504615255
Skarbnik koła i gospodarz łow. Barkowo…………………… - Żmienko Jakub tel.660691588
Gospodarz obw. 315 Debrzna i strażnik koła…………… - Klimek Waldemar tel. 500227115
Gospodarz łowiska Gwieździn i strażnik koła…..........
- Słabicki Wojciech tel.607822595 
Gospodarz łowiska Krępsk i czł. Kom.rew.……………..… - Kolbusz Henryk tel. 503037347 

Kliknij, aby edytować treść...

Nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wykonywania polowania w zakładce Do Pobrania.

FILM INSTRUKTAŻOWY O AFRYKAŃSKIM POMORZE ŚWIŃ

Terminarz posiedzeń zarządu Koła Łowieckiego "Dzik" w Człuchowie:
25.04.2019r - czwartek, 30.05.2019r - czwartek, 27.06.2019r - czwartek, 25.07.2019r - czwartek, 29.08.2019r - czwartek, 26.09.2019r - czwartek, 31.10.2019r - czwartek, 28.11.2019r - czwartek, 20.12.2019r - piątek, 30.01.2020r - czwartek, 27.02.2020r - czwartek, 26.03.2019r - czwartek.
Miejsce urzędowania zarządu ul.Wojska Polkskiego 42A 77-300 Człuchów
Wydawanie zezwoleń na odstrzał zwierzyny w dniach urzędowania w godzinach 12-15.


Załącznik do Zarządzenia nr 7/2017
Zarządu Głównego
Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 11 sierpnia 2017 roku


WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z PATROCHAMI POZYSKANYMI OD DZIKÓW PODCZAS POLOWAŃ

Niniejsza zasady powinny być przestrzegane ze względu na zminimalizowanie rozprzestrzeniania włośnicy wśród dzików.Procedury nie dotyczą obszarów objętych restrykcjami związanymi z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ( ASF ).

WARIANT 1
1. Przed rozpoczęciem wytrzewiania dzików pozyskanych w wyniku polowania należy wyznaczyć miejsce i wykopać dół, do którego będą deponowane niejadalne części dzika;
2. Dół powinien być wykopany w możliwie bliskiej odległości od upolowanego dzika, tak aby można było bezpośrednio złożyć patrochy do przygotowanego dołu bez konieczności ich wcześniejszego składowania w innym miejscu. Ma to na celu ograniczenie liczby miejsc, które mają styczność z patrochami. Wykopany dół powinien być głęboki na co najmniej 0,5 metra, aby pomieścił wszystkie pozyskane patrochy i jednocześnie warstwa ziemi, którą zostanie przykryty wynosiła ca najmniej 0,5 metra. Powinno to uniemożliwić dostęp do wnętrzności zwierzętom dzikim;
3. Przed zasypaniem patrochów, powinny być one zdezynfekowane środkiem biobójczym lub miejsce ich zakopania spryskane środkiem odstraszającym zwierzęta;
4. Patrochy ułożone w przygotowanym dole należy przysypać warstwą ziemi co najmniej do poziomu terenu oraz udeptać.

WARIANT 2
1. W przypadku polowań zbiorowych, możliwym jest zamówienie kontenera na patrochy bezpośrednio z zakładu utylizacyjnego kat.1;
2. Wykaz podmiotów, o których mowa w pierwszym punkcie jest dostępny na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem : https://pasze.wetgiw.gov.pl/uppz1/demo/index.php?1=pl ;
3. Możliwe jest również zastosowanie procedur opisanych w punkcie 2 wariantu pierwszego, czyli zakopanie patrochów w odpowiednio dużym i głębokim dole, o ile niewytrzewione dziki dostarczane są przez myśliwych do punktu zbiorczego przez uczestników polowania.

Zarządzenie nr 7/2017

Zarządu Głównego
Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 11 sierpnia 2017 roku


Działając na podstawie art. 34 ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie oraz w oparciu §113 pkt 6 w związku z pkt 9 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego stanowiący załącznik do uchwały XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ z dnia 2 lipca 2005r., Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, stosowanie do uzgodnień podjętych z Głównym Lekarzem Weterynarii zarządza się co następuje:

§1
1. Wprowadza się wytyczne, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia, dla dzierżawców obwodów łowieckich oraz ośrodków hodowli zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie zasady postępowania z patrochami pozyskanymi od dzików w wyniku polowań.
2. Niniejsze zasady muszą być przestrzegane ze względu na zminimalizowanie rozprzestrzeniania włośnicy wśród dzików oraz trzody chlewnej.

§2

Zarząd główny PZŁ obliguje Łowczych Okręgowych PZŁ do niezwłocznego przekazania wytycznych do kół łowieckich oraz podjęcia natychmiastowych działań w celu realizacji powyższych założeń oraz niezbędnego przeszkolenia myśliwych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku i obowiązuje do dnia 30 listopada 2017 roku