Aktualności i ogłoszenia KOŁA ŁOWIECKIEGO "DZIK" W CZŁUCHOWIE

W tej zakładce naszej strony postaramy się na bierząco informować naszych kolegów jakie zostały podjęte przez zarząd decyzje oraz to co leży w gestii każdego myśliwego z naszego koła. W razie jakich kolwiek pytań lub prośb prosimy przejść do zakładki "kontakt" i wysłać e-mail, bądź konsultować się bez pośrednio z członkami zarządu telefonicznie.


Kliknij, aby edytować treść...

Nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wykonywania polowania w zakładce Do Pobrania.

FILM INSTRUKTAŻOWY O AFRYKAŃSKIM POMORZE ŚWIŃ

Terminarz posiedzeń zarządu Koła Łowieckiego "Dzik" w Człuchowie:
28.04.2022r - czwartek, 26.05.2022r - czwartek, 30.06.2022r - czwartek, 28.07.2022r - czwartek, 25.08.2022r - czwartek, 29.09.2022r - czwartek, 27.10.2022r - czwartek, 24.11.2022r - czwartek, 15.12.2022r - piątek, 26.01.2023r - czwartek, 23.02.0223r - czwartek, 30.03.2023r - czwartek.
Miejsce urzędowania zarządu ul.Wojska Polkskiego 42A 77-300 Człuchów
Wydawanie zezwoleń na odstrzał zwierzyny w dniach urzędowania w godzinach 12-15.

Walne Zgromadzenie Członków Koła odbędzie sie dnia 29.05.2022r.


Załącznik do Zarządzenia nr 7/2017
Zarządu Głównego
Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 11 sierpnia 2017 roku


WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z PATROCHAMI POZYSKANYMI OD DZIKÓW PODCZAS POLOWAŃ

Niniejsza zasady powinny być przestrzegane ze względu na zminimalizowanie rozprzestrzeniania włośnicy wśród dzików.Procedury nie dotyczą obszarów objętych restrykcjami związanymi z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ( ASF ).

WARIANT 1
1. Przed rozpoczęciem wytrzewiania dzików pozyskanych w wyniku polowania należy wyznaczyć miejsce i wykopać dół, do którego będą deponowane niejadalne części dzika;
2. Dół powinien być wykopany w możliwie bliskiej odległości od upolowanego dzika, tak aby można było bezpośrednio złożyć patrochy do przygotowanego dołu bez konieczności ich wcześniejszego składowania w innym miejscu. Ma to na celu ograniczenie liczby miejsc, które mają styczność z patrochami. Wykopany dół powinien być głęboki na co najmniej 0,5 metra, aby pomieścił wszystkie pozyskane patrochy i jednocześnie warstwa ziemi, którą zostanie przykryty wynosiła ca najmniej 0,5 metra. Powinno to uniemożliwić dostęp do wnętrzności zwierzętom dzikim;
3. Przed zasypaniem patrochów, powinny być one zdezynfekowane środkiem biobójczym lub miejsce ich zakopania spryskane środkiem odstraszającym zwierzęta;
4. Patrochy ułożone w przygotowanym dole należy przysypać warstwą ziemi co najmniej do poziomu terenu oraz udeptać.

WARIANT 2
1. W przypadku polowań zbiorowych, możliwym jest zamówienie kontenera na patrochy bezpośrednio z zakładu utylizacyjnego kat.1;
2. Wykaz podmiotów, o których mowa w pierwszym punkcie jest dostępny na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem : https://pasze.wetgiw.gov.pl/uppz1/demo/index.php?1=pl ;
3. Możliwe jest również zastosowanie procedur opisanych w punkcie 2 wariantu pierwszego, czyli zakopanie patrochów w odpowiednio dużym i głębokim dole, o ile niewytrzewione dziki dostarczane są przez myśliwych do punktu zbiorczego przez uczestników polowania.

Zarządzenie nr 7/2017

Zarządu Głównego
Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 11 sierpnia 2017 roku


Działając na podstawie art. 34 ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie oraz w oparciu §113 pkt 6 w związku z pkt 9 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego stanowiący załącznik do uchwały XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ z dnia 2 lipca 2005r., Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, stosowanie do uzgodnień podjętych z Głównym Lekarzem Weterynarii zarządza się co następuje:

§1
1. Wprowadza się wytyczne, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia, dla dzierżawców obwodów łowieckich oraz ośrodków hodowli zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie zasady postępowania z patrochami pozyskanymi od dzików w wyniku polowań.
2. Niniejsze zasady muszą być przestrzegane ze względu na zminimalizowanie rozprzestrzeniania włośnicy wśród dzików oraz trzody chlewnej.

§2

Zarząd główny PZŁ obliguje Łowczych Okręgowych PZŁ do niezwłocznego przekazania wytycznych do kół łowieckich oraz podjęcia natychmiastowych działań w celu realizacji powyższych założeń oraz niezbędnego przeszkolenia myśliwych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku i obowiązuje do dnia 30 listopada 2017 roku